loadingPrzetwarzanie danych...
Porównanie kursów - Wybieraj najlepsze kursy na zakłady bukmacherskie!
Porównanie kursów

Rejestracja
Strona Główna Regulamin

Regulamin serwisu WybierzKurs.pl

§ 1
Ogólne postanowienia
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.WybierzKurs.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 2. Rejestracja polega na wybraniu nazwy użytkownika oraz hasła do serwisu, a także na podaniu adresu email, na który zostanie wysłany list z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć, aby sfinalizować rejestrację.
 3. Każdy pełnoletnia osoba może bez żadnych zobowiązań przeglądać zasoby Serwisu. Jednak w momencie przeprowadzenia rejestracji w serwisie staje się Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest spółka SportData Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 8219563, z siedzibą w: Kemp House, 152 City Road, London EC1V 2NX (zwana dalej Administratorem).
 5. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Serwisu:
  • Komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet
  • Przeglądarka internetowa z obsługą plików cookies oraz skryptów Javascript
§ 2
Przedmiot serwisu
 1. Serwis świadczy usługi w zakresie udostępniania informacji o kursach na zakłady sportowe oferowanych przez firmy bukmacherskie.
 2. Serwis jest adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem.
 3. Usługi oferowane przez Serwis służą celom informacyjnym. Nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.
 4. Mimo dokładania wszelkich starań Administrator nie gwarantuje, że wszystkie informacje zamieszczone w serwisie są aktualne.
§ 3
Korzystanie z Serwisu
 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem.
 2. Serwis zawiera:
  • strony ogólnodostępne
  • usługi wymagające przeprowadzenia Rejestracji
  • usługi wymagające dokonania Zamówienia
 3. Jeżeli do dostępu do danej strony będzie wymagana Rejestracja lub Zamówienie usług, to użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.
 4. Zamówienie polega na wybraniu konkretnej wersji Usługi i wypełnieniu formularza zamówienia za pomocą dostępnych opcji w Serwisie.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczonej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny za oferowane przez Serwis Usługi.
 6. Dostępne kanały płatności za Usługi:
  • przelew na konto bankowe Administratora
  • elektroniczne formy płatności udostępniane przez serwis Transferuj.pl
  • PayPal
 7. Szczegółowe informacje na temat kanałów płatności za Usługi zostaną przekazane Użytkownikowi po złożeniu zamówienia na Usługi.
 8. Zapłaty za Usługi Użytkownik może dokonać na okres:
  • 1 miesiąca
  • 3 miesięcy
  • 6 miesięcy
  • 1 roku
 9. Z zamówionych Usług może korzystać tylko Użytkownik, który złożył zamówienie na te usługi. Użytkownik nie ma prawa udostępniania dostępu do Usług innym osobom.
 10. Termin początkowym świadczenia Usług jest dzień otrzymania przez Administratora zapłaty za wybraną przez Użytkownika Usługę.
 11. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swoich danych uzyskanych w procesie Rejestracji innym osobom.
 12. Każda osoba uprawniona jest tylko do jednokrotnego przeprowadzenia procesu Rejestracji w Serwisie. W przypadku stwierdzenia wielokrotnej Rejestracji przez jedną osobę, wszystkie jej konta mogą zostać zablokowane przez Administratora.
§ 4
Zwroty
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za ostatnią świadczoną przez Serwis Usługę zwanym dalej Zwrotem. Prawo nie posiada żadnego ograniczenia czasowego.
 2. Zwrot odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości email do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, że chce otrzymać Zwrot, podając rodzaj usługi, zapłaconą kwotę, datę dokonania zapłaty oraz nr konta bankowego, na które zwrot ma zostać wykonany.
 3. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości przez Administratora od Użytkownika, Zwrot wpłaconych środków zostanie wykonany na wskazane konto bankowe.
 4. W przypadku zapłaty przez PayPal, istnieje możliwość wykonania Zwrotu na konto Użytkownika w tym systemie. Użytkownik taką prośbę musi wyrazić w oświadczeniu o chęci skorzystania z przysługującego mu Zwrotu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zwrotu w przypadku złamania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 5
Dane osobowe
 1. Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie dane osobowe zbierane w czasie procesu Rejestracji będą wykorzystywane jedynie przez Administratora w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom serwisu.
 4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
§ 6
Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku gdy Użytkownik stwierdzi wady, nieprawidłowości, niezgodność z opisem na stronach Serwisu w zamówionych przez siebie Usługach ma prawo wystąpić do Administratora z reklamacją.
 2. Użytkownik może zgłosić reklamację za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych na stronie: https://wybierzkurs.pl/kontakt
 3. Na zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika Administrator odpowie w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie od Administratora z wezwaniem do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu, po uprzednim otrzymaniu ostrzeżenia, Użytkownik zostanie usunięty z grona Użytkowników, a umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem uznaje się za rozwiązaną z winy Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownika obowiązuje zawsze aktualna wersja Regulaminu, która znajduje się pod adresem: https://wybierzkurs.pl/regulamin